A Dunántúli Közületi Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft a 2015. évi CCXI. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénynek valamint  a  21/2016. (VI. 9.)  a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletnek megfelelően a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet. Társaságunk az ügyfélszolgálat mellett az Ügyfelek részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

 

           

Felügyeleti szerv:

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7401 Kaposvár, Pf.: 71.

Honlap: http://somogy.katasztrofavedelem.hu 

Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8200 Veszprém, Dózsa György út. 31.

Honlap: http://veszprem.katasztrofavedelem.hu

Fogyasztóvédelmi szervek:

a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Veszprém-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Honlap: http://www.bekeltetes.hu 

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Honlap: http://www.bekeltetes.hu